Home

“อุ่นใจคล้ายอยู่บ้าน”

Comfort as you home


เรานึกถึงความสำคัญของการแบ่งปันเวลาแก่กัน จึงใส่ใจในการออกแบบพื้นที่เพื่อเอื้อต่อกิจกรรมดี ๆ

ตั้งแต่ห้องพักที่เหมาะแก่การพักผ่อน อันสงบสุข ไปจนถึงพื้นที่สันทนาการต่าง ๆ

ที่ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างอุ่นใจ คล้ายกับอยู่บ้าน

ADDRESS

91 M.9 Chum Het, Muang, Buriram 31000 THAILAND

CONTACT

Tel : (+66) 446-1181-8

✅ Line ID : 044611818

OPERATING HOURS

24 Hours
(self check-in from 11pm)

– LOCATION –

Copyright © ANICE RESORT BURIRAM 2019. All rights reserved.